دومین برخورد: نقد مجموعه «از تمام روشنایی ها» سروده حمید رضا شکار سری
55 بازدید
محل نشر: شعر » بهار 1383 - شماره 35 » (3 صفحه - از 51 تا 53)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی